Update verkoop Weidse Wetering!

15 oktober 2020

De verkoop van Weidse Wetering verloopt voorspoedig, nu deze haar laatste fase nadert informeren wij jullie graag over de huidige stand van zaken!

Na lang wachten krijgt Hoogmade er weer nieuwbouwwoningen bij, het enthousiasme hiervoor was al te proeven op de drukbezochte informatiebijeenkomst die op 12 maart jl. werd georganiseerd in het cultureel centrum aan de Kerkstraat. In de maanden na deze bijeenkomst zijn de verdere verkoopvoorbereidingen getroffen, waarna Weidse Wetering eind juni officieel in verkoop is gegaan. Tijdens de inschrijfperiode die volgde hebben wij veel inschrijvingen mogen ontvangen van geïnteresseerde dorpsbewoners en mensen uit de regio.

De verkoop is spoedig verlopen, afgelopen zomer hebben wij alle toegewezen kandidaten op kantoor uitgenodigd en hen in het verkoopgesprek geïnformeerd over hun toekomstige woning. Inmiddels zijn 38 van de 40 woningen verkocht, de tekenafspraken voor de laatste woningen zullen op korte termijn plaatsvinden.

De variëteit van het aanbod in Weidse Wetering heeft een mooie kans geboden aan verschillende doelgroepen. Een aantal starters uit Hoogmade hebben bijvoorbeeld hun toekomstige eerste woning in dit project kunnen aankopen, geweldig dat wij hen deze mooie kans hebben kunnen bieden! Ook zijn er veel doorstromers uit Hoogmade die de stap naar een nieuwbouwwoning in eigen dorp hebben gezet. Vanuit buiten het dorp is er ook veel animo geweest voor Weidse Wetering, er zijn uit deze groep een aantal blije kopers gekomen die Hoogmade binnenkort hun nieuwe thuis mogen noemen!

Alle kopers zijn inmiddels benaderd door Vink + Veenman om hun woonwensen te bespreken met een kopersadviseur. In de komende weken zullen zij ieder hun vragen en wensen kunnen voorleggen en zullen zij worden geïnformeerd over het vervolgtraject. Omdat het benodigde voorverkooppercentage snel werd behaald konden de grondwerkzaamheden alvast worden opgestart, nadat er weken zand is gereden is de zettingsperiode nu van start gegaan. De zetting wordt nauwlettend gemonitord, de verwachting is dat deze begin volgend jaar gereed is waarna het perceel bouwrijp gemaakt kan gaan worden en er kan worden gestart met de bouw.

Hartelijke groet,

Namens het gehele verkoopteam Weidse Wetering